Kontakt

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych,
ul. Piwna 9/11,
00-265 Warszawa,

tel. (22) 831-02-21 lub 22 wewnętrzny 306
s. Radosława – 668-344-431

e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl

www : http://www.dn.triuno.pl/

Konto:
Fundacja Błogosławionej Matki Elżbiety Czackiej
„Gaudium in Cruce”
Nr 94 1020 1185 0000 4102 0370 5969 PLN