(22) 635-80-51 dn@triuno.pl

Kontakt

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych,
ul. Piwna 9/11,
00-265 Warszawa,

tel. (22) 831-02-21 lub 22 wewnętrzny 306
s. Radosława – 668-344-431

e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl

www : http://www.dn.triuno.pl/

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych korzysta z konta:
PKO BP S.A. 8 Oddział/ Warszawa Pl. Bankowy 2

Nr 36 1020 1013 0000 0902 0120 3744 PLN
Nr 34 1020 1013 0000 0002 0154 9153 USD
Nr 90 1020 1013 0000 0102 0020 9593 EURO
Z dopiskiem: duszpasterstwo niewidomych