O Nas

Duszpasterstwo Niewidomych przy kościele św. Marcina obejmuje wsparciem te osoby niewidome, które wyraziły chęć nawiązania i utrzymania kontaktu z Duszpasterstwem Niewidomych i Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Duszpasterstwo Niewidomych pełni rolę duszpasterstwa wspomagającego i uzupełniającego działania duszpasterstwa parafialnego

Przy kościele św. Marcina znajduje się obecnie zarówno Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, jak i Duszpasterstwo Niewidomych Archidiecezji Warszawskiej.

Tutaj – od początku działalności Duszpasterstwa – odbywają się systematyczne spotkania dla osób niewidomych, ich rodzin i przyjaciół.

  • W ostatnią niedzielę miesiąca w kościele św. Marcina sprawowana jest Msza Święta o godzinie 11.00, a po niej odbywają się w klasztorze spotkania, połączone z prelekcją na określony temat.
  • Na przełomie kwietnia i maja organizowane są w Laskach rekolekcje dla osób chętnych z całego kraju, a w czasie Adwentu i Wielkiego Postu – w kościele i klasztorze – rekolekcje dla niewidomych z Warszawy i okolic.

  • Od 1960 r. organizowane są również w klasztorze coroczne spotkania opłatkowe.
Z czasem do Duszpasterstwa zgłosiły się osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością.
  • Od 1995 r. w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 15.00, a potem w klasztorze spotyka się grupa osób ze Stowarzyszenia „Tęcza”.
  • Od 1998 r. opieką duszpasterską objęte zostały osoby głuchoniewidome.

Duszpasterstwo Niewidomych przy kościele św. Marcina organizuje krajowe i zagraniczne pielgrzymki dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wakacyjne turnusy.

SPOWIEDŹ w Kościele św. Marcina
ul. Piwna 9/11 Warszawa

ks. Andrzej Gałka – krajowy duszpasterz niewidomych
środa 7.30 -8.30 oraz 16.30-17.20
piątek 16.00 – 17.20
sobota 19.00 -20.30

ks. Piotr Markiewicz – duszpasterz głuchoniewidomych
poniedziałek 7.15 – 7.55
wtorek 7.30 – 8.30
czwartek 19.00 – 20.00
piątek 7.15 – 7.55

ks. Jan Wojciechowski