Duszpasterstwo

Duszpasterstwo Niewidomych jest duszpasterstwem specjalistycznym; swoją troską obejmuje osoby z dysfunkcją wzroku, mieszkające na terenach parafii i pozostające w obrębie poszczególnych duszpasterstw parafialnych.

Osoby niewidome i niedowidzące, korzystające ze wsparcia Duszpasterstwa Niewidomych przy kościele św. Marcina, tworzą grupę związaną z duszpasterstwem diecezjalnym lub krajowym.

Duszpasterstwo Niewidomych w skali ogólnopolskiej zostało zainicjowane w roku 1957, a jego pierwszym duszpasterzem był ksiądz Tadeusz Fedorowicz, wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek. Siedzibą centrali duszpasterstwa został klasztor sióstr franciszkanek służebnic Krzyża przy kościele św. Marcina w Warszawie przy ulicy Piwnej 9/11. Od początku Duszpasterstwa Niewidomych siostry, zwane franciszkankami z Lasek, współpracowały z nim.

Na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalność Duszpasterstwa Niewidomych dotyczy inicjowania, koordynowania, kierowania inicjatywami o charakterze ogólnokrajowym – we współpracy z diecezjalnymi duszpasterzami niewidomych. Na płaszczyźnie archidiecezji[nbsp] działalność ta koncentruje się na posłudze osobom niewidomym z Warszawy i okolic oraz współpracy z nimi.

Duszpasterstwo Niewidomych współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych i innymi instytucjami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku.

Duszpasterstwo Niewidomych przy kościele św. Marcina w Warszawie organizuje rekolekcje i dni skupienia dla osób niewidomych i niedowidzących, pielgrzymki ogólnopolskie i zagraniczne oraz wakacyjny odpoczynek. Duszpasterstwo udostępnia Pismo Święte, modlitewniki, katechizmy i książki o tematyce religijnej – w wersji brajlowskiej i dźwiękowej. Wydaje je i rozpowszechnia wśród osób niewidomych.
[nbsp]
[nbsp]
Zapraszamy do AKTUALNOŚCI.
[nbsp]