Książka Mówiona

„Książka ma dla niewidomego bez porównania większe jeszcze znaczenie niż dla widzącego.
Nie tylko stanowi ona źródło wiedzy, nie tylko jest najmilszą ulubioną rozrywką, podobnie
zresztą jak dla widzących, ale jest poza tym czynnikiem równowagi psychicznej… „
Matka Elżbieta Róża Czacka

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Książki Mówionej, nasze zasoby to przede wszystkim literatura religijna dostępna w formacie mp3, audio (z możliwością przerzucenia na nośniki) oraz kasety, dysponujemy również filmami z audiodeskrypcją o różnej tematyce.

Biblioteka czynna :
wtorek od godz. 10.00 – 14.00
środa od godz. 14.00 -17.00
istnieje możliwość telefonicznego zamówienia książek i odebrania w dowolnym czasie.
Czytelnikom z poza Warszawy przesyłamy pocztą, po wcześniejszym załatwieniu formalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi katalogami.

Filmy

Cały katalog   

 

KSIĄŻKI BRAJLOWSKIE

Pismo w języku Braille'a
Zapraszamy do zapoznania się z pozycjami
książek wydrukowanych alfabetem Braille’a,
które można zakupić w Duszpasterstwie Niewidomych:

Ewangelia według św. Jana
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka

Dzieje Apostolskie
Listy św. Pawła do Rzymian i do Tymoteusza
I List św. Pawła do Koryntian
II List św. Pawła do Koryntian i list do Galatów
Listy do Tesaloniczan i list do Hebrajczyków
List św. Pawła do Tytusa
Listy więzienne – do Efezjan, Filipnian ,Kolosan ,Filemona
Apokalipsa św. Jan
Psalmy

Czytania na okres zwykły I – V tydzień
Czytania na okres zwykły VI – X tydzień
Czytania na okres zwykły XI – XIV tydzień
Czytania na okres zwykły XV – XIX tydzień
Czytania na okres zwykły XX – XXIV tydzień
Czytania na okres zwykły XXV – XXIX tydzień
Czytania na okres zwykły XXX – XXXIV tydzień
Czytania na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego
Czytania na okres Wielkiego postu
Czytania na okres Wielkanocny
Czytania na święta i uroczystości
Czytania – Męka Pańska – Ewangelia na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek Psalmy responsoryjne

J. Siedlecki „Śpiewnik”
J. Siedlecki „Mały śpiewnik”
J. Siedlecki „Śpiewnik” – cały
Kolędy i Pastorałki
Kolędy i Pastorałki nuty

Katechizm Kościoła Katolickiego
Naśladowanie Chrystusa

Modlitewnik
Modlitewnik dla słabowidzących
Modlitewnik „Wypłyń na głębię”
„Jezu ufam Tobie”
Papież Franciszek „Miłość jest łagodna”
Różaniec z Papieżem Franciszkiem

Dyrektorium m. Elżbiety Czackiej
T. Cwalina „Kartki z cmentarza”