Pragnę być tylko narzędziem, i to narzędziem posłusznym w ręku Boga.
Zaczynam pisać w dzień Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, w rocznicę moich ślubów wieczystych. Matka Najświętsza niech kieruje mną, by każda myśl, każde słowo, każda litera miały na celu tylko Boga i Jego tylko chwałę.

Notatki.
15 VIII 1927

Figura Matki Bożej w koronie z Dzieciątkiem Jezus na ręku, pod figurą kompozycja kwiatowa.