Jeżeli człowiek… żyje życiem nadprzyrodzonym, które płynie z miłości Boga w Trójcy Świętej jedynego, z działania Ducha Świętego, a przejawi się w nim miłość bliźniego, to całe jego życie, w najdrobniejszych szczegółach, jest na chwale Bożą.
25 I 1940r.
Laski

Na białej zewnętrznej ścianie rozświetlonej słońcem, czerwony gerber z zielonymi listkami.
Na białej zewnętrznej ścianie rozświetlonej słońcem, czerwony gerber z zielonymi listkami.

Na białej zewnętrznej ścianie rozświetlonej słońcem, czerwony gerber z zielonymi listkami.