Możemy i musimy się starać, aby miłość panowała w nas coraz szerzej, coraz głębiej i wyrażała się przez uczynki pełnione dla samego Boga.

31 XII 1939
Laski

ozdobny lampion, przez ażurowe serce widać palącą się świecę
ozdobny lampion, przez ażurowe serce widać palącą się świecę