Dał mi Pan Jezus łaskę zrozumienia tego, że wszystko jest łaską w moim życiu. Dał mi łaskę, że płaczę z miłości i wdzięczności ku Niemu. Rozumiem, że wszystko jest łaską w moim życiu. Dał mi Pan Jezus zrozumieć potęgę łaski swojej, która przychodzi, płynie z ołtarza, by wziąć nas w posiadanie swoje. Chce tylko, byśmy się do najgłębszych głębin przed Nim otworzyli, by mógł nas zupełnie wziąć w posiadanie swoje, by już wszystko w nas do Niego należało, by nasze ja tylko istniało, by Go uwielbiać i Jego kochać.

Laski, dn. 2 XII 1927
Notatki Osobiste

bezkresne morze łączące się z niebem
bezkresne morze łączące się z niebem