Pan Jezus, gdy przychodzi do naszych serc, jest wobec wszystkich prawdziwym Żywym Bogiem – Człowiekiem. Przychodzi do każdego z nas i chce naszej miłości, naszej prostej ludzkiej przyjaźni… Pod wpływem tej miłości, pod wpływem tej przyjaźni coraz bardziej żyje, coraz bardziej odsłania swoje Bóstwo, coraz bardziej okazuje się kochającym stworzenie swoje Stwórcą, a zarazem najbardziej LUDZKIM Przyjacielem.

Notatki Osobiste
Laski, dn. 10 II 1939

Twarz Pana Jezusa z obrazu namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wizji św. Faustyny .
Twarz Pana Jezusa Miłosiernego
z obrazu namalowanego przez
Eugeniusza Kazimirowskiego według wizji św. Faustyny .