Pan Jezus podczas swej Męki widział nas wszystkich, patrzył na nas, przenikał tajniki naszego serca, wiedział, czy Go kochamy, wiedział czy Mu współczujemy, wiedział czy chcemy wraz z Nim cierpieć. Spogląda na nas z miłością i to spojrzenie zapala miłość w naszych sercach. Krwią swoją własną, broczącą z Jego ran, obmywa nieprawości nasze i zasiewa na ich miejscu nasienie chwały…

Dyrektorium

W przybliżeniu fragment drewnianego brązowego krzyża, na nim postać Chrystusa ukrzyżowanego.
W przybliżeniu fragment drewnianego brązowego krzyża, na nim postać Chrystusa ukrzyżowanego.