O pierwszych chrześcijanach mówili poganie ze zdziwieniem i zachwytem: „Patrzcie, jak oni się miłują”. Tam gdzie prawdziwa miłość panuje, tam nie może być pragnienia wynoszenia się, tam nie może być zazdrości, tam nie może być sądów zuchwałych. Pan Jezus chce wlać do każdej duszy pełnię miłości swojej. Czemu odwracamy się od Niego, szukamy siebie i przez to samo zamykamy swoją duszę na te dary Boże? Szukajmy tylko Pana Jezusa, kochajmy tylko Jego, a wówczas rozumieć będziemy, gdzie nasze miejsce, i drogę naszą znajdziemy. Wówczas prawdziwie kochać będziemy wszystkich naszych bliźnich i pragnąć będziemy ich wyniesienia, a nie naszego, a wtedy niebo mieć będziemy za życia w duszy naszej.
Laski, dn. 2 II 1929

w ciemnym pomieszczeniu, przez otwarte drzwi wpada słoneczne światło
w ciemnym pomieszczeniu, przez otwarte drzwi wpada słoneczne światło