Dusza oddana Bogu powinna z ręki Jego przenajświętszej przyjmować zarówno cierpienie, jak i pociechę, trud i odpoczynek, obracając wszystko na chwałę Bożą i na swój pożytek.
Laski, dn. 6 XII 1927

Na szarym niebie, metalowy krzyż
Na szarym niebie, metalowy krzyż