Serdecznie zapraszamy na doroczne spotkanie opłatkowo-kolędowe Duszpasterstwa Niewidomych i Słabowidzączych oraz Przyjaciół i Wolontariuszy w Warszawie, przy kościele św. Marcina, ul. Piwna 9/11. Rozpoczniemy Eucharystią o godz. 14:00, celebrowaną przez O. Wiesława Kulisza SJ, Rektora Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz przez naszego Duszpasterza. Po Liturgii przejdziemy do klasztoru na dalszy ciąg spotkania, w którym kolędami uwielbimy Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

Obraz W. Chrzanowskiego przedstawia kolędników wędrujących przez wieś, wieczorem, w śniegu…