Dzielimy się radością, że w dniu św. Mikołaja otrzymaliśmy nowe auto – oczekiwane narzędzie posługi, które wesprze działalność Duszpasterstwa Niewidomych w posłudze na terenie Warszawy. Będzie bardzo użyteczne w przygotowaniu comiesięcznych spotkań osób z dysfunkcją wzroku przy kościele św. Marcina oraz w obsłudze cyklicznych rekolekcji naszego środowiska w Laskach, także dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Będzie pomocne w organizowaniu i realizacji turnusów wakacyjno-formacyjnych, czy ogólnopolskich pielgrzymek środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Zapewni także komfort i bezpieczną podróż  do diecezjalnych duszpasterstw osób z dysfunkcją wzroku w różnych częściach kraju.

Będzie równie cennym narzędziem w popularyzacji dziedzictwa myśli bł. Matki Elżbiety Czackiej, Niewidomej Matki Niewidomych, prekursorki polskiej tyflologii. Jej myśli zawarte w pismach są nadal aktualne i oferują ważne sugestie w kształtowaniu współczesnej duchowości  oraz myśli społecznej.

To bardzo znaczące wsparcie w naszej posłudze zawdzięczamy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej – państwowej instytucji kultury, która powołana została w 2020 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doroczne edycje programów o nazwie Fundusz Patriotyczny – WOLNOŚĆ PO POLSKU, mają na celu ochronę pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym m. in. dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem katolicko-społecznej. Promując inicjatywy patriotyczne oraz popularyzujące wiedzę o historii Polski i polskim dziedzictwie kulturowym, Fundusz ukazuje współczesnemu społeczeństwu cenne źródło wartości i wzorców.

Dziękujemy, że w zakresie zadań tegorocznej edycji Funduszu Patriotycznego zostało zauważone i docenione dziedzictwo myśli bł. Matki Elżbiety Czackiej, która całym sercem służyła sprawie osób niewidomych i przywróceniu im własnego miejsca w polskim społeczeństwie czasów międzywojennych, okresu okupacji, jak i lat powojennych.

Jesteśmy wdzięczni Funduszowi Patriotycznemu pomoc finansową, która w naszym projekcie sięgnęła prawie 96% wartości pojazdu. Dzięki tej życzliwości od dziś mamy ogromną radość poruszać się z Wami i dla Was po polskich drogach łatwiej i bezpieczniej.