Niedawno umilkł śpiew kolęd, można jeszcze spotkać dekoracje bożonarodzeniowe, zimy wciąż nie widać, karnawał trwa…, a czas już myśleć o Środzie Popielcowej i Wielkim Poście, warto też zaplanować rekolekcje.
Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu do Lasek na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się 13 marca w piątek kolacją, a zakończą 15 marca w niedzielę obiadem. Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Markiewicz, tradycyjnie gościć będziemy w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną, telefoniczną, przez SMS. Koszt pobytu 100zł od osoby.
Serdecznie zapraszamy Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych

Kaplica w domu rekolekcyjnym w Laskach. Krzyż, Tabernakulum, Ołtarz.
Kaplica w domu rekolekcyjnym
w Laskach.
Krzyż, Tabernakulum, Ołtarz.