Kochani uczestnicy rekolekcji dla osób głuchoniewidomych.
Pragniemy Was poinformować, że nastąpiły zmiany w prowadzeniu rekolekcji dla osób głuchoniewidomych. Organizacją rekolekcji zajmuje się teraz Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych mające swoją siedzibę w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. Rekolekcje będą odbywały się dwa razy w roku: w Adwencie i Wielkim Poście. Istnieje również możliwość uczestnictwa w rekolekcjach na przełomie kwietnia i maja razem z osobami niewidomymi w Laskach. Miejsce rekolekcji pozostaje bez zmian, czyli Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych będzie się zajmować przygotowaniem tematów formacyjnych i ich przeprowadzeniem.

W związku z powyższymi zmianami Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych tworzy nową listę uczestników rekolekcji głuchoniewidomych. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie maila na adres duszpasterstwo.niewidomych@op.pl w którym znajdą się następujące dane:
– imię i nazwisko,
– nr telefonu kontaktowego,
– miejsce zamieszkania,
– data urodzenia,
– stopień niepełnosprawności (np. osoba niesłysząca/niedosłysząca/niewidząca/poruszająca się na wózku inwalidzkim),
Przekazane dane będą przetwarzane przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych w zakresie niezbędnym do zorganizowania rekolekcji.

Z całego serca wyrażamy naszą wdzięczność Małgorzacie Jastrzębskiej i Grzegorzowi Kozłowskiemu za powstanie tych rekolekcji i nie do przecenienia wkład w czasie ponad 20 lat ich funkcjonowania.

Z powodu powyższych zmian organizacyjnych adwentowe rekolekcje dla osób głuchoniewidomych odbędą się w innej niż dotychczas formie. Zapraszamy dnia 8 grudnia na adwentowy dzień skupienia do kościoła Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11 na Starym Mieście w Warszawie. Nasz dzień skupienia rozpoczniemy o godz. 10.00, a zakończymy między godz. 15.00 a godz. 16.00. Istnieje też możliwość obiadu. Szczegółowy program dnia skupienia zostanie jeszcze wysłany.