„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.”

PO DŁUGIEJ PRZERWIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW I NASZYCH NAJMŁODSZYCH GOŚCI NA SPOTKANIE KĄCIK FAMILIJNY 12 CZERWCA 2021 NA GODZINĘ 15.00. PROSIMY O ZGŁOSZENIE OBECNOŚCI SWOICH DZIECI.

KĄCIKOWA ZAŁOGA

 W zawiązku z panującym reżimem sanitarnym w Kąciku możne przebywać maksymalnie
10 osób, prosimy przed wejściem o dezynfekowanie dłoni. 

grafika: bawiące się dzieci
grafika: bawiące się dzieci