Kochani,
już niedługo, po ciszy Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, po Adoracji Pana Jezusa w Grobie i kto może – po Wigilii Paschalnej – po raz kolejny w naszym życiu usłyszymy radosne orędzie, że Pan prawdziwie Zmartwychwstał. Anioł obwieszcza: „Nie ma Go tu…”. Więc gdzie jest?
Jest z nami, dokądkolwiek idziemy i we wszystkim, co przeżywamy. Jest w naszych momentach radości, trudu, smutku i powracającej nadziei – jak towarzyszył uczniom w drodze do Emaus.
Życzymy głębokiego spotkania ze Zmartwychwstałym. Alleluja!

Grafika: Jezus Zmartwychwstaje z grobu. Promienie odchodzą od Jego Postaci; jest otoczony małymi aniołami tworzącymi kształt migdała, symbolu życia wiecznego. Ze skał po obu stronach grobu wyrastają drzewa. Drzewo po prawej stronie, swoimi korzeniami jakby kruszyło skałę.