Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać, doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie. Skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności, odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia.

Najbliższe rekolekcje dla Głuchoniewidomych odbędą się w Laskach koło Warszawy rozpoczną się 29 listopada kolacją a zakończą 1 grudnia obiadem.
Nauki rekolekcyjne wygłosi ks.Tomasz Bek, temat rekolekcji brzmi: PRAGNĘ SPOTKAĆ SIĘ Z JEZUSEM.
Koszt od osoby 100zł. Zapisy przyjmujemy w Krajowym Duszpasterstwie Niewidomych.
Już dziś zapraszamy, by zagospodarować i podarować czas Panu Jezusowi i sobie, by przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Kaplica w domu rekolekcyjnym w Laskach, od tyłu sylwetki siedzących ludzi przodem do słuchaczy przy ołtarzu  ksiądz.
Kaplica w domu rekolekcyjnym w Laskach, od tyłu sylwetki siedzących ludzi przodem do słuchaczy przy ołtarzu ksiądz/