Od 16 marca, przyjmujemy zapisy NA REKOLEKCJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU I ICH PRZEWODNIKÓW, które odbędą się w Laskach w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2020 roku.
Poprowadzi je Krajowy Duszpasterz Niewidomych- ks. Andrzej Gałka, rekolekcje będą okazją do pogłębienia relacji z Panem Jezusem i spotkaniem z Księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim Prymasem Polski. W planach mamy pielgrzymowanie do Zuzeli miejsca urodzenia Księdza Prymasa.
Koszt rekolekcji  180zł + opłata za autokar ~ 30zł.
Zapisy przyjmujemy telefonicznie, a także drogą elektroniczną.
22/831 01 21 lub 22 – prosić o połączenie z Duszpasterstwem Niewidomych,
s. Angelica – 693 252 992,
s. Ludmiła – 668 344 431.
duszpasterstwo.niewidomych@op.pl

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych, apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę…

Ks. Stefan Wyszyński, na tle kaplicy w Laskach z dziećmi pierwszokomunijnymi
Ks.Stefan Wyszyński, na tle kaplicy w Laskach z dziećmi pierwszokomunijnymi