„Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota; 
rozerwała grobu pęta
Ręka święta. Alleluja!”

KOCHANI.

Tegoroczny Wielki Post, bardziej jeszcze niż w poprzednich latach, skłania
do refleksji, zadumy nad życiem, jego kruchością i przemijaniem. Ale może też jeszcze bardziej kieruje nasze myśli  i serca ku Temu, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem,
ku Temu, który zwyciężył śmierć i dał nam nowe życie.
             Jak ważne są dzisiaj – gdy w nas samych i w naszych bliskich jest pełno lęku, zwątpienia a może i rozpaczy –  słowa Pana Jezusa, które na nowo przypomniał nam Święty Jan Paweł II: „Nie lękajcie się”. Lęk bowiem sprawia, że stajemy się smutni i bez nadziei.
            Życzymy Wam Kochani Niewidomi, Słabowidzący, waszym rodzinom, duszpasterzom, przewodnikom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy śpieszą Wam z pomocą oraz nam wszystkim, aby Chrystus Zmartwychwstały uwolnił nas od lęku i napełnił nadzieją, że przejdziemy przez ten czas umocnieni i jeszcze bardziej zjednoczeni.
Nie słuchajcie różnych pseudo – proroków, którzy rzekomo wypowiadają się w imieniu Boga obwieszczając światu pesymizm i apokaliptyczne wizje.
             Módlmy się za siebie nawzajem i bądźmy  razem. Zapewniamy Was Kochani o naszej codziennej modlitwie w intencji całego środowiska Niewidomych i razem prośmy Boga Wszechmogącego, aby  nas mocą Chrystusa Zmartwychwstałego pocieszyć raczył.

Krajowy Duszpasterz Niewidomych
            ks. Andrzej Gałka

s. Ludmiła

Na zdjęciu jest Najświętszy Sakrament w  monstrancji, okryty welonem, w tle ściana z cegieł i białe kwiaty
Na zdjęciu jest Najświętszy Sakrament w monstrancji, okryty welonem, w tle ściana z cegieł i białe kwiaty