Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zapisane na pielgrzymkę do Włoch na spotkanie organizacyjne
27 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00
do klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie na ul. Piwną 9/11