Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

J 3.16

Boże Narodzenie, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości  i całego wszechświata. Bóg w swoim Synu zrodzonym z Maryi Dziewicy pragnął nam powiedzieć, że kocha nas Miłością odwieczną. Miłością, która nie ma względu na osoby. Wraz z przyjściem Jezusa dokonała się w świecie jedyna w swoim rodzaju przemiana. Od tej chwili wszyscy, bez względu na pochodzenie, rasę, czy kolor skóry, jesteśmy siostrami i braćmi Jezusa, dziećmi Jego i naszego Ojca.
Jezus chce, abyśmy żyjąc Jego Miłością przezwyciężali  nienawiść, żyjąc Jego Prawdą przezwyciężali fałsz i kłamstwo, a żyjąc Jego Przebaczeniem pierwsi wyciągali rękę do zgody. Jak bardzo potrzeba dziś takiej przemiany Kościołowi i światu.
Wszyscy przeżywamy boleśnie to co się dzieje w naszej Ojczyźnie i naszym Kościele. Jesteśmy dotknięci lękiem przed szerzącą się pandemią. Dlatego potrzebujemy Bożego umocnienia i wołamy „ PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ.
   W każdej trudnej sytuacji Bóg daje ludzi, którzy wbrew smutkowi i poczuciu przegranej są świadkami radości i nadziei. Również teraz , na te trudne czasy daje nam takich ludzi, którzy uwierzyli wbrew nadziei i nie poddali się lękowi. Jeżeli Bóg pozwoli w 2021r. będziemy cieszyć się wyniesieniem na ołtarze Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i niewidomej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest ta postać dla naszego środowiska. To od Niej możemy uczyć się zaufania Bogu. Dzieło, które Bóg przez nią powołał, aby służyło niewidomym na duszy i na ciele, na stałe wpisało się w dzieje naszej Ojczyzny i Kościoła.
W Wigilijny wieczór 1927 r. Matka mówiła „ Cichutkie Dzieciątko Boże tuż przy mnie. Jemu oddaje w posiadanie te serca moich drogich, którzy nie mogą tak jak ja, cieszyć się obecnością Bożej Dzieciny(…). Ten wieczór spędzam w towarzystwie Matki Najświętszej i Świętego Józefa. Dzieciątko Boże pod ich opieką spoczywa w sercach naszych”. Co za radość, że już wkrótce za jej wstawiennictwem będziemy zanosić do Boga nasze modlitwy, że Ona będzie nam pomagać.
          Kochani niewidomi, wasi przewodnicy, dobroczyńcy, sponsorzy i duszpasterze życzymy Wam takiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia o jakich mówi Matka. Ogarniamy Was serdeczną modlitwą.

Witraż - szopka, kolorowe szkiełka z konturem Świętej Rodziny, rozświetlone światłem.
witraż – szopka, kolorowe szkiełka
z konturem Świętej Rodziny, rozświetlone światłem