Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Sytuacja w naszym kraju i na całym świecie spowodowała, że konieczne są specjalne, inne niż zwykle działania. Powinniśmy w tym czasie wykazać niezwykłą solidarność, więź i koleżeńskie wsparcie w odniesieniu do całego środowiska. Z niepokojem i zatroskaniem obserwujemy wydarzenia w Polsce. Z radością przyjmujemy informacje, że nie ma w naszym środowisku zachorowań.

Monitorujemy finansową, organizacyjną, merytoryczną i tę bezpośrednio związaną z pandemią koronawirusa sytuację we wszystkich strukturach i specjalistycznych placówkach Związku.  Otrzymujemy w każdym tygodniu raporty od dyrektorów jednostek. Po analizie  informacji wynika, że najtrudniejsza sytuacja jest w Ośrodkach Leczniczo i Szkoleniowo-Rehabilitacyjnych PZN w Bydgoszczy, Ciechocinku, Muszynie i Ustroniu. Wynika to z braku możliwości przebywania w Ośrodkach uczestników turnusów i innych klientów. W związku z powyższym  kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych oraz członkowie Zespołu Kryzysowego postanowili zwrócić się z prośbą o pomoc.

Prosimy uprzejmie pracowników, członków Związku i sympatyków  o zrozumienie bardzo trudnej sytuacji naszych obiektów i dokonanie wpłaty darowizny na ich rzecz. Staramy się także wykorzystywać wszystkie pojawiające się możliwości na zewnątrz – dofinansowania,  umorzenia czy zwolnienia z różnych opłat. Są to jednak środki  mało znaczące.

Obiekty te nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Bardzo nam zależy na tym, żeby po wyciszeniu pandemii mogły dalej służy tysiącom osób. Jeżeli wszyscy solidarnie wpłacimy nawet niewielkie kwoty możemy osiągnąć sukces.

Prosimy wszystkich pracowników, członków Związku, przyjaciół  o przeznaczenie ze swoich kwietniowych dochodów minimum 10 zł na ratowanie Ośrodków PZN. Oczywiście jeżeli ktoś może przeznaczyć więcej będzie to mile widziane.  Jeżeli ktoś chce przeznaczyć środki na określony Ośrodek może go wskazać.

W związku z tym:

1.       Wydzieliliśmy specjalny rachunek bankowy w PZN na  wpłatę darowizny na rzecz Ośrodków. Prosimy przy celu wpłaty wprowadzić tytuł „darowizna na Ośrodki PZN”, jeżeli Państwo sobie życzą, można wskazać nazwę konkretnego Ośrodka, można także dokonać wpłaty bez wskazywania na jaki Ośrodek. 

Bank Pekao SA  95 1240 2887 1111 0010 7358 3869

Informujemy jednocześnie, że dokonując rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok będą mogli Państwo odliczyć wpłaconą darowiznę.

2.       Przypominamy również, że w zeznaniu rocznym PIT za 2019 r., mogą Państwo 1% przekazać na organizację pożytku publicznego i wpisać  KRS Związku 0000042049 wskazując nazwę konkretnego Ośrodka lub przeznaczyć 1 procent po prostu na Ośrodki PZN.

Dziękujemy
Kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych
Zespół kryzysowy
Anna Woźniak Szymańska-Prezes Zarządu Głównego