W związku z kolejnymi nowymi przypadkami zachorowań na koronawirusa w Polsce, po konsultacjach i przemodleniu, biorąc pod uwagę Orędzie Prezydenta RP w którym apeluje o to, by „szczególną uwagę zwracać na osoby starsze oraz samotne i otoczyć je opieką” oraz uwzględniając ostatnie decyzje naszego Rządu i w trosce o bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się odwołać rekolekcje wielkopostne w dniach 13-15 marca w Domu Rekolekcyjnym w Laskach.
Jeśli będzie to możliwe w terminarzu Domu Rekolekcyjnego, spróbujemy zorganizować rekolekcje przed wakacjami.

Wzywajmy wstawiennictwa Maryi, dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się w świecie.

Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiłeś Ciałem i Krwią swoją, i za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, i osłaniaj opieką wszystkie jego dzieła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

drewniany leżący różaniec na pierwszym planie drewniany krzyżyk
drewniany leżący różaniec na pierwszym planie drewniany krzyżyk