Pan Jezus, Bóg – Człowiek, ten sam, który żył widzialnie na ziemi, przychodzi w Komunii Świętej jako Przyjaciel człowieka. Przynosi z sobą cały ogrom Miłości Bożej, którą chce zalać dusze człowieka i tylko czeka, by człowiek swą duszę otworzył, opróżnił ze wszystkiego i dał miejsce w duszy swoje Bogu, by mógł objąć w panowanie swoje całego człowieka: duszę jego i ciało jego, i wszystko, co posiada. Wszystkich drogich jego sercu, wszystkich tych, którzy z nim obcują…Bóg wtedy panuje i rządzi. Wszystko wówczas współdziała z Bogiem. Wszystko oddaje chwałę Bogu.

O Komunii Świętej
Laski, dn. 13 VII 1932

ręce wyciągnięte do modlitwy
ręce wyciągnięte do modlitwy