Komunia święta, Pan Jezus, Bóg – Człowiek. Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, która zstąpiła w czasie na ziemię. Pan Jezus przychodzi do duszy człowieka. Ten sam, który zstąpił na ziemię, by ludzkość odkupić. Pan Jezus. Ten sam Bóg, który stworzył świat i wszystko utrzymuje wszechmocą swoją. Ten sam Bóg zstępuje do serca człowieka w Komunii świętej… Człowieka rola – oddanie siebie pod panowanie tego  Boga wszechpotężnego i miłosiernego. Oddawanie całego swego jestestwa – duszy i ciała pod to panowanie.

O Komunii Świętej
Laski, dn. 13 VII 1932  

Na białym obrusie, od lewej leżący krzyż, patena z hostiami, kielich mszalny, biały kwiat.
Na białym obrusie, od lewej leżący krzyż, patena z hostiami, kielich mszalny, biały kwiat.