Jak często nawet wśród ludzi pobożnych,…, spotyka się osoby, które mają pogański stosunek do grzechów, wad lub uchybień bliźniego. Jak często, nie znając dobrze sprawy, człowieka, warunków jego życia, sądzi się go, krytykuje się, wyśmiewa się z niego, nie zdając sobie sprawy, jak ciężkim może być grzech, który w ten sposób popełnia samemu, będąc jednocześnie przyczyna grzechu cudzego.
Inny stosunek do bliźnich ma człowiek, w którym króluje Miłość Chrystusowa. Na widok grzechów , wad lub uchybień bliźnich zwraca się po radę do Dawcy wszelkiej miłości, do Sędziego wszystkich ludzi. W modlitwie szuka światła by złemu zaradzić. Modli się za osobę, której postępowanie jest złe i potrzebuje poprawy. Widząc wobec Pana Jezusa swoje własne wady, grzechy i uchybienia, nie może wyniośle sądzić bliźniego. Modlitwa wskaże drogę, jak złemu zaradzić…

owoce rajskich jabłek, czerwonego koloru, na drzewie z resztą liści w jesiennych barwach
owoce rajskich jabłek, czerwonego koloru, na drzewie z resztą liści w jesiennych barwach