Miłość to trzecia z cnót teologicznych- królowa cnót- łączy duszę naszą z Bogiem i zaszczepia w nas życie Boże. Dlatego miłość powinna być podstawą życia Bożego, bo ona nadaje uczynkom naszym charakter nadprzyrodzony…Miłość powinna przenikać cale nasze życie. Miłość to jest cnota, bez której nie może być życia wiecznego z Bogiem w chwale, nie może być świętości.

kropla wody spływająca z dachu
kropla wody spływająca z dachu