Jeżeli prawdziwie wierzy się w Opatrzność Bożą, to się rozumie, że wszystko od Niego jest, bo albo daje, albo dopuszcza to, co nas spotyka. Nasza jest rzecz wszystko z Jego ręki przenajświętszej przyjmować, a tylko unikać powinniśmy grzechu, ćwiczyć się jednocześnie w cnotach.

Warszawa, dn. 8 IX 1927

pasmo gór, wyłaniających się z biało-szarych chmur, nad chmurami jasnoniebieskie niebo
pasmo gór, wyłaniających się z biało-szarych chmur, nad chmurami jasnoniebieskie niebo