Pokój i radość są owocami Ducha Świętego i są wynikiem przemieszkiwania Trójcy Świętej w duszy człowieka. Dusza, która jest w łasce u Boga, która pełni Jego wolę, ma to szczęście, że w niej mieszka Trójca Święta.

2 I 1940 r.
Laski

Trzy białe kwiaty, otoczone pączkami i liśćmi soczystego zielonego kolory
Trzy białe kwiaty, otoczone pączkami i liśćmi soczystego zielonego kolory