W Piśmie Świętym powiedziane jest: ” Módlcie się a nie ustawajcie”. Łaska modlitwy to bardzo wielka łaska. Modlitwa jest nawiązaniem bliskiego stosunku duszy z Bogiem.

11 IV 1940 r.

Laski

W centrum: monstrancja z Najświętszym Sakramentem, na drugim planie, brązowy Krzyż, przed monstrancją cztery płonące świece.
W centrum: monstrancja z Najświętszym Sakramentem, na drugim planie, brązowy Krzyż, przed monstrancją cztery płonące świece.