Wielkim szczęściem jest otrzymanie chrztu świętego i życie w zasadach wiary. Normalnie, dziecko ochrzczone, nawet małe, powinno ćwiczyć się w cnotach, potem przez sakramenty łaska chrztu świętego w nim się utrwala i człowiek tą drogą dąży do nieba.

Laski 28 IX 1936 r.
Konferencje

grafika: przedstawiająca chrzest dziecka, polanie głowy wodą święconą, w tle płonąca świeca
grafika: przedstawiająca chrzest dziecka, polanie głowy wodą święconą, w tle płonąca świeca