Bóg dał na Syna swego jednorodzonego, by nas odkupił, zbawił i doprowadził do królestwa niebieskiego. Dał nam Go również jako wzór postępowania. Człowiekowi niewątpliwie jest trudno, gdyż po grzechu pierworodnym ciało przeszkadza duszy. Dlatego jeśli chcemy naprawdę podobać się Bogu, musimy we wszystkim naśladować Pana Jezusa. To wpatrywanie się w Boga i w Jego prawo daje nam wskazówki, jak postępować mamy. W modlitwie, w obecności z Bogiem powinniśmy szukać światła, jakie jest nam potrzebne, by dojść do Boga.

26 IX-4 X 1936 r.
Konferencje

Na otwartej księdze Pisma Świętego, złożone dłonie w geście modlitwy.
Na otwartej księdze Pisma Świętego,
złożone dłonie w geście modlitwy.