Życie nasze opiera się na wierze i ufności w Opatrzność Bożą i tylko z Boga czerpiemy siłę do przetrwania ciężkich chwil, których niemało jest w życiu naszym.

Notatki
Laski, dn 28 VIII 1927

na fasadzie kościoła symbol - oko  Opatrzności Bożej
na fasadzie kościoła symbol – oko Opatrzności Bożej