Stałym może być nazwanym tylko ten człowiek, który poprzez swoją zmienność i poprzez zmienność wszystkiego, co go otacza, zmierza stałym, wytrwałym i niezmiennym wysiłkiem woli do szukania oparcia na Bogu, który jest jedynie stałym, mocnym i niezmiennym punktem oparcia dla człowieka. Wiara i nadzieja torują drogę do tego zetknięcia się duszy z Bogiem. Miłość dokonuje złączenia.

Laski, dn. 1 VIII 1929

wśród szarych drobnych kamieni, większy kamień w kształcie serca
wśród szarych drobnych kamieni, większy kamień w kształcie serca