Wszystko w tym życiu powinno płynąć z miłości Chrystusowej. Jedyną pobudką i jedyną racją wszystkich naszych myśli, słów i uczynków powinna być miłość czerpana bezustannie z Serca Jezusowego, a powracająca ku Niemu w aktach miłości i w uczynkach miłosiernych, skierowanych ku Niemu poprzez bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których pełne powinno być nasze życie. Gdy miłość Boża króluje w sercu, towarzyszy jej Mądrość, ten przedziwny dar Ducha Świętego, który otwiera oczy duszy na prawdziwą wartość, na wszystko, co ją otacza. Umie rozpoznać i wybrać to, co wobec Boga ma wartość, wartość trwałą na wieki.

Laski, dn. 3 VIII 1928

Grafika; Serce przebite mieczem, otoczone różami, podtrzymywane przez aniołów - symbol Najświętszego Serca Pana Jezusa
Grafika: Serce przebite mieczem, otoczone różami, podtrzymywane przez aniołów – symbol Najświętszego Serca Pana Jezusa