Życie nasze powinno płynąć z wiary głębokiej we wszystkie prawdy Kościoła naszego. Powinno ono rozwijać się w nas z każdym dniem, ogarniać swym wpływem wszystkie jego szczegóły. W tym duchu wiary należy prostować wszystkie myśli, słowa i uczynki.Jako mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności.

Dyrektorium
Grudzień 1925

jesienne liście z kroplami deszczu
jesienne liście z kroplami deszczu