Dziękczynienie połączone było z Ogólnopolską Pielgrzymką Niewidomych do Lasek, gdzie pielgrzymowało około 750 osób z dysfunkcją wzroku z całej Polski.
Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Razem z nim modlili się bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko – praski, abp Edmund Piszcz, emerytowany metropolita warmiński, bp Andrzej Dziuba, biskup łowicki a także ks. dr Sławomir Oder, postulator generalny w procesie beatyfikacyjnym Matki Elżbiety Czackiej, ks. Stanisław Hoinka, długoletni duszpasterz osób niewidomych i niedowidzących archidiecezji warszawskiej oraz duszpasterze osób niewidomych. W liturgii brało udział ok. 1400 osób.

Zgromadzonych na uroczystości dziękczynienia w specjalnym namiocie w Laskach powitali na początku spotkania Prezes TOnOS Paweł Kacprzyk, a na uroczystej Eucharystii Matka Judyta Olechowska, przełożona generalna Zgromadzenia sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a także ks. Andrzej Gałka, Krajowy Duszpasterz Niewidomych, który wcześniej wygłosił konferencje: DWIE DROGI, JEDNA ŚWIĘTOŚĆ.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym strogonowem i bułką. Po posiłki i rozgrzaniu się, był czas na osobiste spotkanie z błogosławioną Matką Elżbietą przy sarkofagu ze szczątkami doczesnymi, nawiedzeniem Muzeum Pamięci Matki, nabycie pamiątki z Lasek. O godzinie 15.00 modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, po niej wysłuchaliśmy konferencji s.Alberty FSK: DUCHOWA SYLWETKA BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ. Na zakończenie spotkania odbył się Koncert Uwielbienia prowadzony przez Leopolda Twardowskiego z udziałem zaproszonych muzyków, niewidomych uczniów, absolwentów i sióstr.

Choć pogoda była mało sprzyjająca wszyscy wyjechali z Lasek umocnieni, z rozgrzanymi sercami, pełni wdzięczności i przekonania, że mają swoją patronkę w niebie.

Wszystkim organizatorom, pracownikom, wolontariuszom, harcerzom, służbie medycznej i drogowej, strażakom i siostrom franciszkankom składamy staropolskie BÓG ZAPŁAĆ!

przy ołtarzu w namiocie dziękczynienia: ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. Andrzej Gałka, przy ambonce Matka Judyta Olechowska
przy ołtarzu w namiocie dziękczynienia: ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. Andrzej Gałka, przy ambonce Matka Judyta Olechowska
w namiocie, który był miejscem naszego spotkania: zgromadzeni pielgrzymi
w namiocie, który był miejscem naszego spotkania: zgromadzeni pielgrzymi
podczas procesji z darami, delegacje pielgrzymów przekazują dary na ręce ks. Kard. Kazimierza Nycza
podczas procesji z darami, delegacje pielgrzymów przekazują dary na ręce
ks. Kard. Kazimierza Nycz
Koncert Uwielbienia, schola, muzycy i prowadzący Poldek Twardowski