Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent”.
Projekt jest  współfinansowany ze środków PFRON.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
– posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
– są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
w ostatnich pięciu latach,  (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnikom oferujemy:
szkolenia i kursy zawodowe,
naukę języków obcych,
płatne staże zawodowe,
doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Małgorzata Pacholec, Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN