Zapraszamy 9 sierpnia w niedzielę na nabożeństwo na pl. Zamkowym z okazji 100lecia Cudu nad Wisłą. Po mszy o 18.00 w katedrze św. Jana Chrzciciela, przejdziemy procesyjnie na plac niosąc relikwie, tak jak to było w 1920r. Nabożeństwo będzie poprowadzone na wzór nabożeństwa z niedzieli 8 sierpnia w 1920 r. Był to dzień publicznych modlitw z generalnym rozgrzeszeniem i Komunią Świętą przed najazdem bolszewików na Warszawę. Jeden z generałów misji francuskiej, Generał Maxime Weygand pisał „Podziwiałem, w owym sierpniowym 1920 r., z jaką żarliwością naród polski padał na kolana w kościołach i szedł w procesjach po ulicach Warszawy. Ja nigdy w życiu nie widziałem takiej modlitwy jak w Warszawie”. 100 lat temu, wieczorem, po zakończonej całodziennej adoracji, z kościołów Warszawy ruszyły na plac Zamkowy, uroczyste procesje pokutno-błagalne. Pod kolumną Zygmunta, na ołtarzu polowym, wystawiono dla publicznej adoracji relikwie błogosławionych Andrzeja Boboli i Władysława z Gielniowa.9 sierpnia 2020 będzie to nabożeństwo dziękczynne za uratowanie Warszawy i Polski przed 100 laty, ale będziemy też przepraszać i prosić o opiekę Matki Bożej Łaskawej nad Polską dzisiaj, 100 lat później.

Plakat zapraszający na obchód 100-lecia Cudu nad Wisłą, u góry fragment obrazu przedstawiający bitwę i Maryję na niebie, przy tekście informującym o przebiegu uroczystości wizerunek Matki Bożej Łaskawej.
Plakat zapraszający na obchód 100-lecia Cudu nad Wisłą, u góry fragment obrazu przedstawiający bitwę i Maryję na niebie, przy tekście informującym o przebiegu uroczystości wizerunek Matki Bożej Łaskawej.