JEZUS ŻYJE. ALLELUJA!

 

Życie Jezusa nie skończyło się wraz ze śmiercią. On zmartwychwstał zwyciężył śmierć i żyje między nami. Bez Jego zmartwychwstania cała ludzkość zniewolona złem i grzechem zdążałaby ku śmierci. Tymczasem dzięki Jego zmartwychwstaniu wszyscy otrzymaliśmy radość i nadzieję nowego życia. Ta radość i nadzieja stała się naszym udziałem w drodze do zbawienia.
         Życzymy Wam, kochani Niewidomi, Waszym Rodzinom, Duszpasterzom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom, aby Zmartwychwstanie Jezusa było dla każdego źródłem radości w smutkach, siłą i mocą
w pokonywaniu codziennych trudności.
         Będziemy się o to modlić w czasie Mszy Świętej rezurekcyjnej i Was prosimy o modlitwę za Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych oraz w intencji tegorocznej pielgrzymki naszego środowiska do Lublina.

Krajowy Duszpasterz Niewidomych
ks. Andrzej Gałka

s. Ludmiła fsk

Wróć

 

 

Wdzięczni za dar serca,

Niewidomi - dziękują Firmie: